Medlemsblad

         Blomstervennen nr 3/2020

Blomstervennen kommer med fire utgaver årlig, og sendes i posten til alle betalende medlemmer.

Redaksjonen er alltid på jakt etter mer stoff.
Har du noe du tror kan interessere klubbens medlemmer - stort eller lite - hele artikler, 
eller bare et fint bilde med litt tekst, er du velkommen med ditt bidrag.

Deadline for stoff til bladet, ca:
10.januar
10.april
10.august
10.oktober

Redaktør:
Tor Jan Ropeid:  torjanropeid@gmail.com

Redaksjonsmedarbeider:
Bodil Bergan


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar