Frøklubben


NYTT FRØÅR 2021
Samle frø hele sesongen til en ny rikholdig frøliste til høsten.

2021

Blomstervenners Klubbs frøliste har blitt mer innholdsrik for hvert år,
så igjen vil vi oppfordre alle som samler frø gjennom sommeren og
 høsten til å sende frø 
til klubben.  Vi trenger ikke store mengder av hver enkelt sort, men det er flott om det rekker 
til 5-10 frøporsjoner.  Er det mindre, er også det helt ok.

Frø kan tas imot helt fram til 31.oktober.

Send frølista til blomstervenner@gmail.com  eller i posten
(adr. nederst) om hvilke frø(vitenskapelig navn) du sender inn.
Husk å oppgi navn og adresse.

Frøene må være renset, - husk også å merke konvolutten med avsender.
Frøposene må merkes med vitenskapelig navn og evt. farge hvis den er spesiell.

Frølista for 2021 sendes til de medlemmer som vi har e-postadresse til.
Lenke til pdf-fil av listen for 2021 ligger nedenfor.

Merk at Frøklubben bare er et tilbud til medlemmer som har betalt årets medlemskontingent. 

Bestilling av frø

1.  Bestillingslisten settes opp i nummerrekkefølge. 
OBS! Vi trenger nummer på alle frøene, vi trenger ikke navn.
Hvis det er noe du spesielt ønsker deg så sett en strek under det nummeret.

2.  Fra i år vil vi også at dere setter opp noen alternativer i tilfelle vi er tomme for det som
dere ønsker dere. Dersom dere bestiller f.eks. 20 frøposer så før opp 4 alternativer
ekstra, bestiller dere 30 så før opp 6 alternativer ekstra dvs. 20 %. Da tror vi at vi skal
klare å sende dere ønsket antall.

3.  Donerer du 5 frøsorter eller mer kan du bestille samme antall frøposer pluss 5 ekstra
poser helt gratis. (Eksempel: donerer du 8 poser så kan du velge 8 + 5 = 13 sorter
gratis, donerer du 10 poser så kan du velge 10 + 5 poser = 15 sorter gratis)
Hvis du bestiller mer, så betaler du kr 5 pr pose for det overskytende.

4.  Utgifter til porto + pakkemateriell kommer i tillegg for alle, også for de som har donert frø.

5.  Alle som har donert frø står først i køen når vi fordeler frøene.

6.  Samtidig som bestillingen sendes så betaler dere for bestillingen til kontonummer
7877.08.28529.  Prisen er kr 5,- pr frøpose pluss kr 30,- for porto og materiell.

7.  Vi vil prøve å sende ut frø i løpet av første halvdel av desember og trenger da
bestillingene inne hos oss innen 1.12.

8.  Husk å føre på navn og adresse på bestillingen. Og ta vare på frølista til dere får
frøene fra oss siden posene bare er nummererte.


FRØLISTE 2021

Frølista for 2021 omfatter hele 496 spennende sorter!


Frøbestillinger fra liste for høsten 2021 og andre henvendelser til Frøklubben sendes til:


(eller med vanlig post:
Lisbeth Hoff, Fasanfaret 33, 2032 Maura)


Hilsen fra Frøklubben
v/Lisbeth Hoff og Liv Lerdahl

Frøkapsel av Glaucidium palmatumIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar