Frøklubben


NYTT FRØÅR 2021

Samle frø hele sesongen til en ny rikholdig frøliste til høsten.2020
Frølista er oppdatert etter siste fellesutsendelse 11.12.2020.

Blomstervenners Klubbs frøliste har blitt mer innholdsrik for hvert år,
så igjen vil vi oppfordre alle som samler frø gjennom sommeren og
 høsten til å sende frø 
til klubben.  Vi trenger ikke store mengder av hver enkelt sort, men det er flott om det rekker 
til 5-10 frøporsjoner.  Er det mindre, er også det helt ok.

Send frølista innen 15.oktober til fro.blomstervenner@gmail.com  eller i posten
(adr. nederst) om hvilke frø(vitenskapelig navn) du senere vil sende inn.
Husk å oppgi navn og adresse.

Om ikke frøene er helt modne, holder det med frøliste på mail først,
og innsending av frøene litt senere.
Frøene bør være renset mest mulig, - husk også å merke konvolutten med avsender.
Frøposene må merkes med vitenskapelig navn og evt. farge hvis den er spesiell.

Frølista for 2020 er sendt til de medlemmer som vi har e-postadresse til,
og lenke til pdf-fil av listen ligger nedenfor.

Merk at Frøklubben bare er et tilbud til medlemmer som har betalt årets medlemskontingent. 
Det blir anledning til å kjøpe frø fra frøklubben på første klubbmøte etter jul.

ENDRINGER I FRØKLUBBEN FRA 2020
-   Styret har bestemt at det skal betales kr 5 pr frøpose.  Dette gjøres fordi det er veldig
    stor variasjon på hvor mange frøposer som bestilles.
-   Doneres minimum 5 forskjellige sorter, kan du gratis velge 5 flere enn du har
    donert.  Dvs. at om du f. eks. sender inn 7 sorter kan du velge 12 sorter gratis.
    Bestiller du enda flere, må du betale kr 5 pr pose for de overskytende.
-   Utgifter til porto + pakkemateriell kommer i tillegg for alle, også for de som donerer frø.
-   Alle som donerer frø står først i køen når vi sender ut frø! 😀
Vent med betaling til du får beskjed fra Frøgruppa.

FRØLISTE 2020

Frølista for 2020 omfatter hele 417 spennende sorter!

Oppdatert etter siste fellesutsendelse av frø 11.12.20-
Frøbestillinger og andre henvendelser til Frøklubben sendes til: 

Vanlig post: 
Lisbeth Hoff, Fasanfaret 33, 2032 Maura


Hilsen fra Frøklubben
v/Lisbeth Hoff og Liv Lerdahl

Frøkapsel av Glaucidium palmatumIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar