Frøklubben


NYTT FRØÅR 2021
Samle frø hele sesongen til en ny rikholdig frøliste til høsten.

2021

Blomstervenners Klubbs frøliste har blitt mer innholdsrik for hvert år,
så igjen vil vi oppfordre alle som samler frø gjennom sommeren og
 høsten til å sende frø 
til klubben.  Vi trenger ikke store mengder av hver enkelt sort, men det er flott om det rekker 
til 5-10 frøporsjoner.  Er det mindre, er også det helt ok.

Frø kan tas imot helt fram til 31.oktober.

Send frølista til fro.blomstervenner@gmail.com  eller i posten
(adr. nederst) om hvilke frø(vitenskapelig navn) du sender inn.
Husk å oppgi navn og adresse.

Frøene må være renset mest mulig, - husk også å merke konvolutten med avsender.
Frøposene må merkes med vitenskapelig navn og evt. farge hvis den er spesiell.

Frølista for 2021 sendes til de medlemmer som vi har e-postadresse til.
Lenke til pdf-fil av listen for 2021 vil ligge nedenfor.

Merk at Frøklubben bare er et tilbud til medlemmer som har betalt årets medlemskontingent. 

FRØKLUBBEN - FRA 2020
-   Pris: kr 5 pr frøpose.  Dette gjøres fordi det er veldig stor variasjon på hvor mange
    frøposer som bestilles.
 
-   Doneres minimum 5 forskjellige sorter, kan du gratis velge 5 flere sorter
    enn du har donert.  Dvs. at om du f. eks. sender inn 7 sorter kan du velge
    12 sorter gratis. 
Bestiller du enda flere, betales kr 5 pr pose for de overskytende.
-   Utgifter til porto + pakkemateriell kommer i tillegg for alle, også for de som donerer frø.
-   Alle som donerer mer enn 5 sorter frø, står først i køen når vi fordeler frø! 😀
Vent med betaling til du får beskjed fra Frøgruppa.

FRØLISTE 2020
(kan leses, men ikke bestilles fra)


Frølista for 2020 omfatter hele 417 spennende sorter!

Oppdatert etter siste fellesutsendelse av frø 11.12.20-
Frøbestillinger fra liste for 2021 og andre henvendelser til Frøklubben sendes til: 

Vanlig post: 
Lisbeth Hoff, Fasanfaret 33, 2032 Maura


Hilsen fra Frøklubben
v/Lisbeth Hoff og Liv Lerdahl

Frøkapsel av Glaucidium palmatumIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar