Frøklubben


GODT NYTT FRØÅR 2023

Samle frø hele sesongen til en ny rikholdig frøliste neste gang.

Bestillingsfrist 1.desember for første utsendelse av frø.

Blomstervenners Klubbs frøliste har blitt mer innholdsrik for hvert år,
så igjen vil vi oppfordre alle som samler frø gjennom sommeren og
 høsten til å sende frø 
til klubben.  Vi trenger ikke store mengder av hver enkelt sort, men det er flott om det rekker 
til 5-10 frøporsjoner.  Er det mindre, er også det helt ok.

Liste over frø du donerer må sendes frøklubben senest 31.oktober.
Frø mottas inntil 30.november.

Send frølisten til  fro.blomstervenner@gmail.com  eller i posten
(adr. nederst) om hvilke frø(vitenskapelig navn) du sender inn.
Husk å oppgi navn og adresse.

Frøene må være renset, - husk også å merke konvolutten med avsender.
Frøposene må merkes med vitenskapelig navn og evt. farge hvis den er spesiell.


Frølisten for 2023 sendes til de medlemmer som vi har e-postadresse til.

Merk at Frøklubben bare er et tilbud til medlemmer som har betalt årets medlemskontingent. 

Bestilling av frø

1.  Bestillingslisten settes opp i nummerrekkefølge i forhold til frølisten
 - OBS! Vi trenger nummer på alle frøene, vi trenger ikke navn.
 - Hvis det er noe du spesielt ønsker deg så sett en strek under det nummeret.

2.  Sett opp noen alternativer i tilfelle vi er tomme for det som du ønsker deg. Dersom du bestiller f.eks. 20 frøposer så før opp 4 alternativer ekstra, bestiller du 30 så før opp 6 alternativer ekstra, dvs. 20 %. Da tror vi at vi skal klare å sende deg ønsket antall.

3.  Donerer du 5 frøsorter eller mer kan du bestille samme antall frøposer pluss 5 ekstra poser helt gratis. (Eksempel: donerer du 8 poser så kan du velge 8 + 5 = 13 sorter gratis, donerer du 10 poser så kan du velge 10 + 5 poser = 15 sorter gratis).  Hvis du bestiller mer, så betaler du kr 5 pr pose for det overskytende inntil 25 poser for kr 5, deretter kr 10 pr. frøpose.

4.  Utgifter til porto + pakkemateriell kr 40,- kommer i tillegg for alle, også for de som har donert frø.

5.  Alle som har donert frø står først i køen når vi fordeler frøene.

6.  Samtidig som bestillingen sendes betaler du for bestillingen til kontonummer
7877.08.28529.  Prisen er kr 5,- pr frøpose inntil 25 poser, deretter betales det kr 10,- pr. frøpose. Pluss kr 40,- for porto og materiell - for alle, også frøgivere.

7.  Vi vil prøve å sende ut frø i løpet av første halvdel av desember og trenger da bestillingene inne hos oss innen 1.12.

8.  Husk å føre navn og adresse på bestillingen.  
Ta vare på frølisten til dere får frøene fra oss siden posene bare er nummererte.


FRØLISTE 2023

Frølista for 2023 omfatter hele 518 spennende sorter ! 
Siste oppdatering: 17.3.2024.
Frøbestillinger og andre henvendelser til Frøklubben sendes til:

blomstervenner@gmail.com

(før 31.1.2024: eller med vanlig post:
Lisbeth Hoff, Fasanfaret 33, 2032 Maura


Hilsen fra Frøklubben
v/Lisbeth Hoff og Liv Lerdahl)

Frøkapsel av Glaucidium palmatumIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar