17 august 2015

Har du lyst til å dele frø fra planter du har med andre i Blomstervenners Klubb?

Plantene har begynt å sette frø rundt i Norges land, og Blomstervenners Klubb håper du vil ta en liten runde i hagen din og samle frø som du kan sende til oss. Vi satser kun på frø fra stauder, busker og trær.

Derfor denne lille oppfordring til dere som gjerne vil dele noen frøskatter med oss andre: Legg tørre frø i egnet emballasje (kaffefilter eller liknende), merk med navn på planten og gjerne litt utfyllende informasjon om høyde, farge o.l.

Vi har satt frist til 1. oktober med innsendingen slik at vi kan få litt tid på oss til å sette opp frølisten. Den vil bli distribuert til dere slik at alle kan bestille frø.

Vi håper at alle vil gjøre en innsats slik at vi kan få en rikholdig og spennende frøliste i år. De som donerer frø vil bli tildelt frø først.

Frøene vil vi dele ut kostnadsfritt, men vi må ha en liten sum til dekning av porto, konvolutter og frøposer. Vi regner med at dette vil bli kr. 50,-.

Frø og oversikt over frøene kan du sende til:
Lisbeth Hoff, Trondheimsvegen Jessheim 62, 2050 Jessheim 
Send oss gjerne oversikt over frøene du sender in på mail fro.blomstervenner@gmail.com

Hilsen fra Lisbeth Hoff, Liv Lerdahl og Marit Hesvik