12 desember 2014

Fra Iran-turen: Fant plantenavnet!

Knut Bjørnstad


Denne planten har stått på trykk i siste Blomstervennen. Der kalte jeg den en drøm for en fjellplanteentusiast. Med hjelp fra en iransk botaniker, Hamed Moazzami har jeg funnet navnet. Den skal hete Physoptychis gnaphalodes

Slektsnavnet betyr noe slikt som krøllete blære, slik ser frukten ut. Artsnavnet
påstår at den likner på gråurt, Gnaphalium - den fins i Norge.

Anatomien til Cypripedium

Knut Bjørnstad

La dette først ut på Facbook-gruppa under møtet, men det ble ikke vellykket (syns ikke). Derfor en gjentakelse her.

Fikk lyst til å skrive noe om blomsteranatomi siden det kom opp et spørsmål på julemøtet om hva blomsterbladene i en Cypripedium skal hete. Hele orkidefamilien skilte seg visstnok fra noe liljelignenede for ca. 15 millioner år siden, det er utviklingshistorisk ganske kort. Botanikerne kaller blomsterbladene på orkideer det samme som på "liljer" i videste forstand (tulipan, krokus, iris, asparges etc. etc. kalles nå ofte orden Liliales)

Det er jo tre pluss tre blomsterblad på alle disse, tre ytre og tre indre. Men de er svært ofte nokså like (eks. liljer, tulipaner). Noen botanikere kaller tydeligvis de tre ytre bladene for sepaler, som oversatt betyr begerblad. De ser da bort fra at det vi kaller begerblad på f.eks. en nellik ser ut som et beger (til å drikke av) men at den likheten ikke er så tydelig hos Liliales. De tre indre bladene kalles da petaler (kronblad). Andre syns en skal markere at disse seks bladene er så like at alt bør kalles tepaler. Begrepet tepaler brukes også om noen tofrøbladete, f.eks Clematis.

På orkideer er det også tre pluss tre, men her er det oppstått en ulikhet mellom disse bladene. Det er som regel en øvre sepal og to sidesepaler(lateral på engelsk/latin). Så er det to sidekronblad som av og til er små og en leppe (også en petal/kronblad). På Cypripedium er det blitt enda mer avvikende: De to sidesepalene er vokst mer eller mindre sammen til et blad under "bollen". De to ofte snodde bladene på siden er dermed petaler, mens toppbladet er en sepal. "Bollen" er da det samme som leppen på en annen orkide, en petal.

Veit egentlig ikke hvor nyttig dette er, men det gjør det lettere å forstå botaniske 
beskrivelser. Laget en illustrasjon ut fra et bilde i Wikimedia Commons: