17 april 2014

Skjærtorsdagskvallerkål

Et ikke helt kjært barn i planteentusiastens tilværelse er skvallerkålen - eller kjenner du kanskje til den som hanefot, gåsalabb eller tyskerkål. Dette er en plante med en usedvanlig vekstkraft og ligger alltid på lur for å erobre nye livsområder i hagens sirlige plantebed. Bildet her viser en ikke helt ønsket sameksistens - en flott dillpeon som frister en usikker eksistens omkranset av aggressiv skvallerkål.

 

 Hva har så skvallerkålen med skjærtorsdag å gjøre? I Nord-Tyskland og delvis også i Danmark har skvallerkålens blad om våren tradisjonelt blitt brukt som grønnsak. Skvallerkålen hørte til én av de ni grønne urtene som inngikk i den grønnsakstuingen som skulle spises på Skjærtorsdag (tysk ’Gründonnerstag’). Man kan av og til lese at man kan bekjempe skvallerkål ved å benytte den som grønnsak. Jeg frykter at den som vil benytte min skvallerkål som eneste næringskilde, vil lide en grum skjebne og kanskje gå til grunne som en følge av ensidig føde.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar