02 september 2014

En særdeles tilfredsstillende beskjeftigelse

Dagens overskrift er hentet fra en av britisk hagelitteraturs klassikere, Christopher Lloyds The Well-Tempered Garden. Den spesielle tilfredsstillelse det siktes til her, er frøformering av peoner: "Raising peonies from seeds is a most satisfactory occupation... you get such excellent plants this way. I recently planted a large patch with four- and five-year-old, home-grown seedlings and can hardly imagine a happier occupation." Det er riktignok en langsommelig prosess, men det er unektelig en helt spesiell tilfredsstillelse når en frøsådd plante etter flere års ventetid blomstrer for første gang. En ekstra bonus ved peoner er de svartglinsende frø som kommer til syne når frøkapselen sprekker opp mot slutten av sommeren. En ytterliggere bonuseffekt er kontrasten mellom svarte befruktede frøene og de røde ubefruktede frøene.

Frøkapsel av Paeonia officinalis    
Paeonia obovata                    

Nyhøstet peonfrø

Og til slutt noen skrytebilder av noen av mine frøformerte peoner:

Paeonia anomala
Paeonia mlokosewitschii


Paeonia obovata, hvit form
En relativt lys form av Paeonia mascula  
 Tekst & foto: Tor Jan Ropeid

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar