Medlemsblad

Blomstervennen kommer med fire utgaver årlig, og sendes i posten til alle medlemmer.

Redaksjonen er alltid på jakt etter nytt stoff. Har du noe du tror kan interessere klubbens medlemmer - stort eller lite - er du velkommen med ditt bidrag.

Neste deadline: 16.10.2017

Redaktør:
Tor Jan Ropeid
tor-jan.ropeid@if.uib.no

Redaksjonsmedarbeider:
Knut Bjørnstad

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar