Medlemsblad

Blomstervennen kommer med fire utgaver årlig, og sendes i posten til alle betalende medlemmer.

Redaksjonen er alltid på jakt etter nytt stoff. Har du noe du tror kan interessere klubbens medlemmer - stort eller lite - er du velkommen med ditt bidrag.

Deadline for stoff til bladet:
15. januar, 9. april, 13. august, 15. oktober.

Redaktør:
Tor Jan Ropeid
torjanropeid@gmail.com

Redaksjonsmedarbeider:
Knut Bjørnstad

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar