Frøklubben


Frølista til Blomstervenners Klubb har blitt mer innholdsrik for hvert år,
så igjen vil vi oppfordre alle som samler frø gjennom sommeren og
 høsten til å sende noe frø også til klubben.  Vi trenger ikke store mengder av hver enkelt sort, men det er flott om det rekker til 5-10 frøporsjoner. Er det mindre, er også det helt ok.

Send frølista innen 15.oktober til fro.blomstervenner@gmail.com  eller i posten (adr. nederst) om hvilke frø(vitenskapelig navn) du senere vil sende inn.
Husk å oppgi navn og adresse. Vent med betaling til du får beskjed fra Frøgruppa.

Om ikke frøene er helt modne, holder det med frøliste på mail først,
og innsending av frøene litt senere.
Frøene bør være renset mest mulig, - husk også å merke konvolutten med avsender.
Frøposene må merkes med vitenskapelig navn og evt. farge hvis den er spesiell.

Frølista for 2020 er sendt til de medlemmer som vi har e-postadresse til,
og en pdf-fil av listen er lagt ut her på bloggen.
Frølista
 trykkes også i Blomstervennen nr 4. Fra 2021 er det mulig den kun 
sendes ut på mail.
Merk at Frøklubben bare er et tilbud til medlemmer som har betalt årets medlemskontingent. 
Det blir også anledning til å kjøpe frø fra frøklubben på klubbmøtet i februar 2021(Oslo).


ENDRINGER I FRØKLUBBEN FRA 2020
-   Styret har bestemt at det skal betales kr 5 pr frøpose.  Dette gjøres fordi det er veldig
    stor variasjon på hvor mange frøposer som bestilles.
-   Doneres minimum 5 forskjellige sorter, kan du gratis velge 5 flere enn du har
    donert.  Dvs. at om du f.eks. sender inn 7 sorter kan du velge 12 sorter gratis.
    Bestiller du enda flere, må du betale kr 5 pr pose for de overskytende.
-   Utgifter til porto+pakkemateriell kommer i tillegg for alle, også for de som donerer frø.
-   Alle som donerer frø står først i køen når vi sender ut frø! 😀

FRØLISTE 2020

Frølista for 2020 omfatter hele 417 spennende sorter!

Frøbestillinger og andre henvendelser til Frøklubben sendes til e-post: 
fro.blomstervenner@gmail.com

Vanlig post: 
Lisbeth Hoff, Fasanfaret 33, 2032 Maura


Hilsen fra Frøklubben
v/Lisbeth Hoff og Liv Lerdahl

Frøkapsel av Glaucidium palmatumIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar